6 διαφορετικοί έλεγχοι

  Αρχική/Αξιολόγηση/6 διαφορετικοί έλεγχοι

 

Η διεπιστημονική ομάδα των ειδικών ιατρών και επιστημόνων μας διενεργεί μια πλήρη αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο
  • Έναν πλήρη οπτομετρικό έλεγχο
  • Έναν αδρό ακοολογικό έλεγχο
  • Μία ενδελεχής ανάλυση και αξιολόγηση της ανάγνωσης με τη Μέθοδο R.A.D.A.R.
  • Μία ολοκληρωμένη παιδοψυχιατρική αξιολόγηση
  • Μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση από καθηγήτρια ειδικής αγωγής

 

Στη συνέχεια τα ευρήματα όλων των παραπάνω εξετάσεων αξιολογούνται, λαμβάνοντας υπόψη και το κοινωνικό ιστορικό του παιδιού, έτσι ώστε να δοθούν – εάν χρειάζεται φυσικά – οι αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες προς τους γονείς.

 

6 elegxoi