Αξιολόγηση R.A.D.A.R.

  Αρχική/Μέθοδος R.A.D.A.R./Αξιολόγηση/Αξιολόγηση R.A.D.A.R.

 

voitheia radarΗ ανίχνευση των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων ενός παιδιού έχει τεράστια σημασία. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του μαθησιακού προβλήματος βοηθάει στην επιτυχή αντιμετώπιση και στην αποφυγή των ψυχολογικών προβλημάτων που προκαλεί η καθημερινή αποτυχία και απόρριψη που εισπράττουν αυτά τα παιδιά στο σχολείο και στο σπίτι. Δυστυχώς, η έλλειψη κατανόησης από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού, η κριτική και η απόρριψη μπορούν να δυσχεράνουν ακόμη περισσότερο την ήδη φορτισμένη κατάσταση. Οι γονείς συχνά αφήνουν το χρόνο να κυλήσει γιατί δε γνωρίζουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι για την ουσιαστική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ενώ παράλληλα ελπίζουν ότι αυτές οι δυσκολίες του παιδιού τους θα εξαφανισθούν –ως δια μαγείας- καθώς αυτό θα μεγαλώνει και θα ωριμάζει.

Η διάγνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί συνήθως όταν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης μέσα από τη χρήση τεστ ανάγνωσης, κατανόησης, γραφής-ορθογραφίας, ανάπτυξης θέματος, αριθμητικής και ψυχομετρικών εργαλείων. Έχει αποδειχθεί πως όσο πιο έγκαιρα γίνει η διάγνωση, τόσο καλύτερα ένα παιδί αξιοποιεί την βοήθεια που του παρέχεται. Είναι ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι αν η παρέμβαση ξεκινήσει  νωρίς, τα αποτελέσματα είναι θεαματικότερα.

Η Μέθοδος Οφθαλμικής Ιχνηλάτησης R.A.D.A.R. μπορεί να βοηθήσει στα εξής:

 

  • Αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας
  • Ποσοτικοποίηση των αναγνωστικών δυσκολιών
  • Επιπλέον δεδομένα για τη διάγνωση δυσλεξίας
  • Λεπτομερή ανάλυση της αναγνωστικής διαδικασίας
  • Εντοπισμό δυσκολιών στην ανάγνωση, σε επίπεδο λέξης
  • Εντοπισμό δυσκολιών στη νοηματική αποκωδικοποίηση κειμένων

 

Η Μέθοδος R.A.D.A.R. δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά με διεγνωσμένη ή όχι μαθησιακή δυσκολία. Είναι μια εξέταση γρήγορη και εύκολη, την οποία μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να μάθει περισσότερα για την αναγνωστική του ευχέρεια.