Ορισμοί

  Αρχική/Μέθοδος R.A.D.A.R./Ορισμοί

 

Προτού προχωρήσουμε στη Μέθοδο R.A.D.A.R., ας εξηγήσουμε μερικούς όρους, που θα φανούν χρήσιμοι στην συνέχεια.

 

  • Εστίαση: είναι η διατήρηση του βλέμματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή για μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου, η οποία επιτρέπει στον εγκέφαλο να συγκεντρώσει τις πληροφορίες κατά την ανάγνωση.
  • Σακκαδικές κινήσεις: είναι γρήγορες ταυτόχρονες κινήσεις και των δύο ματιών προς την ίδια κατεύθυνση. Οι σακκαδικές κινήσεις μετακινούν το βλέμμα από το ένα εστιακό σημείο στο επόμενο.
  • Αναγνωστικό μονοπάτι: Οι άνθρωποι εναλλάσσουν εστιάσεις με σακκαδικές κινήσεις. Η συνολική ακολουθία των εστιάσεων και των σακκαδικών κινήσεων κατά την ανάγνωση, ονομάζεται αναγνωστικό μονοπάτι.
  • Οπτική οξύτητα: είναι η ακρίβεια και καθαρότητα της όρασης, που εξαρτάται από την ποιότητα εστίασης της εικόνας στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, μέσα στο μάτι, και από την ικανότητα του εγκεφάλου στην επεξεργασίας εικόνας.
  • Οπισθοδρόμηση: είναι η κίνηση που κάνει ο αναγνώστης, μετακινώντας το βλέμμα του πίσω σε λέξεις που έχει ήδη δει και τις ξαναδιαβάζει.

 

zoo control zoo dyslexic
Αναγνωστικό μονοπάτι τυπικού αναγνώστη (αριστερά) και δυσλεξικού αναγνώστη (δεξιά). Οι μπλε κύκλοι είναι οι εστιάσεις και οι πορτοκαλι γραμμές είναι οι σακκαδικές κινήσεις. Όσο μεγαλύτερος ο κύκλος, τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια της εστίασης και τόσο μεγαλύτερη και η δυσκολία του ανανγωστή στο σημειο αυτό. Επίσης, όσο μικρότερες η σακκαδικες κινήσεις τόσο χαμηλότερη και η αναγνωστική ευχέρεια του αναγνώστη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Μέθοδος R.A.D.A.R. —


Γιατί να την επιλέξετε

Είναι γρήγορη

Διαρκεί μόλις 15 με 20 λεπτά.

Είναι εύκολη

Αρκεί να διαβάσεις ένα κείμενο από την οθόνη.

Είναι αντικειμενική

Στα αποτελέσματα δεν μεσολαβεί καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας.

Είναι ακριβής

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι μεγαλύτερα του 95%.

Φιλική προς τον αναγνώστη

Δεν χρειάζεται να φορέσει κάποια συσκευή.

Καθόλου παρεμβατική

Ο αναγνώστης απλά διαβάζει ένα κείμενο όπως στον υπολογιστή του.

Έχει επιστημονικό υπόβαθρο

Βασίζεται σε αυστηρά μαθηματικά μοντέλα.

Είναι μοναδική

Λειτουργεί με ειδικά προσαρμοσμένους αλγορίθμους.

Είναι για όλους

Απευθύνεται σε αναγνώστες κάθε ηλικίας!

Πατήστε εδώ για να γνωρίσετε του συνεργάτες μας