Σκοπός R.A.D.A.R.

  Αρχική/Μέθοδος R.A.D.A.R./Σκοπός R.A.D.A.R.


Σκοπός της ομάδας μας είναι να μπορούμε να αξιολογήσουμε ταχύτατα και αξιόπιστα την αναγνωστική ικανότητα ενός παιδιού μέσω ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών. Το R.A.D.A.R., ως εργαλείο διάγνωσης και ελέγχου προόδου της αναγνωστικής λειτουργίας μέσω κειμένου, βοηθά στην πρόβλεψη των μελλοντικών δυσχερειών έξυπνων μαθητών οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα πολύ ειδικό γνωστικό μονοπάτι.

 

Η αξιολόγηση με τη Μέθοδο R.A.D.A.R. γίνεται σε 2 στάδια:

 

  • με ένα πρωτοποριακό μηχάνημα που ανιχνεύει τον τρόπο ανάγνωσης του παιδιού με τρόπο έγκυρο και ασφαλή. Το μηχάνημα αυτό είναι αποτέλεσμα 10χρονης έρευνας και κλινικής εμπειρίας της Εμμετρωπίας και της Optotech, και καλύπτεται από εθνικές και διεθνείς πατέντες και
  • με μια ομάδα υποστήριξης ειδικών ιατρών και επιστημόνων που αποτιμά το επίπεδο επάρκειας της ανάγνωσης του παιδιού.

 

Η παραπάνω αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια και αντικειμενικότητα εάν το παιδί δυσκολεύεται κατά την ανάγνωση και σε ποια σημεία, με ακρίβεια συλλαβής. Πρόκειται για μια πλήρη μαθησιακή αξιολόγηση της αναγνωστικής επάρκειας του παιδιού σας με μια εντελώς καινούργια μεθοδολογία.
skopos radar 600x400

— Μέθοδος R.A.D.A.R. —


Γιατί να την επιλέξετε

Είναι γρήγορη

Διαρκεί μόλις 15 με 20 λεπτά.

Είναι εύκολη

Αρκεί να διαβάσεις ένα κείμενο από την οθόνη.

Είναι αντικειμενική

Στα αποτελέσματα δεν μεσολαβεί καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας.

Είναι ακριβής

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι μεγαλύτερα του 85%.

Φιλική προς τον αναγνώστη

Δεν χρειάζεται να φορέσει κάποια συσκευή.

Καθόλου παρεμβατική

Ο αναγνώστης απλά διαβάζει ένα κείμενο όπως στον υπολογιστή του.

Έχει επιστημονικό υπόβαθρο

Βασίζεται σε αυστηρά μαθηματικά μοντέλα.

Είναι μοναδικο

Δουλεύει με ειδικά προσαρμοσμένους αλγορίθμους.

Είναι για όλους

Απευθύνεται σε αναγνώστες κάθε ηλικίας!