Σκοπός R.A.D.A.R.

  Αρχική/Μέθοδος R.A.D.A.R./Σκοπός R.A.D.A.R.

 

Σκοπός της ομάδας μας είναι να μπορούμε να αξιολογήσουμε ταχύτατα και αξιόπιστα την αναγνωστική ικανότητα ενός παιδιού, όχι μόνο μέσω ποιοτικών αλλά και συγκεκριμένων ποσοτικών χαρακτηριστικών. Το R.A.D.A.R., ως εργαλείο προ-διάγνωσης και ελέγχου προόδου της ανάγνωσης, βοηθά στον εντοπισμό και την πρόβλεψη δυσκολιών σε μαθητές οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα πολύ ειδικό γνωστικό μονοπάτι και όχι μόνο.

Η αξιολόγηση με τη Μέθοδο R.A.D.A.R. γίνεται σε 2 στάδια:

 

  • Με ένα πρωτοποριακό εργαλείο που ανιχνεύει τον τρόπο ανάγνωσης του παιδιού με τρόπο έγκυρο και ασφαλή. Το εργαλείο αυτό είναι αποτέλεσμα 10χρονης έρευνας και κλινικής εμπειρίας της επιστημονικής ομάδας του Οφθαλμολογικού & Διαθλαστικού Κέντρου Εμμετρωπία, και καλύπτεται από εθνικές και διεθνείς πατέντες και δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Smyrnakis et al. RADAR: A novel fast-screening method for reading difficulties with special focus on dyslexia, PLOS ONE, 2017). και
  • Με μια ομάδα υποστήριξης ειδικών ιατρών και επιστημόνων που αποτιμά το επίπεδο επάρκειας της ανάγνωσης του παιδιού. Η παραπάνω αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια και αντικειμενικότητα εάν το παιδί δυσκολεύεται κατά την ανάγνωση και σε ποια σημεία, με ακρίβεια συλλαβής. Πρόκειται για μια πλήρη αξιολόγηση της αναγνωστικής επάρκειας του παιδιού με μια εντελώς καινούργια μεθοδολογία.


skopos radar 600x400

Η παραπάνω αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια και αντικειμενικότητα εάν το παιδί δυσκολεύεται κατά την ανάγνωση και σε ποια σημεία, με ακρίβεια συλλαβής. Πρόκειται για μια πλήρη μαθησιακή αξιολόγηση της αναγνωστικής επάρκειας του παιδιού σας με μια εντελώς καινούργια μεθοδολογία.

 

— Μέθοδος R.A.D.A.R. —


Γιατί να την επιλέξετε

Είναι γρήγορη

Διαρκεί μόλις 15 με 20 λεπτά.

Είναι εύκολη

Αρκεί να διαβάσεις ένα κείμενο από την οθόνη.

Είναι αντικειμενική

Στα αποτελέσματα δεν μεσολαβεί καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας.

Είναι ακριβής

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι μεγαλύτερα του 95%.

Φιλική προς τον αναγνώστη

Δεν χρειάζεται να φορέσει κάποια συσκευή.

Καθόλου παρεμβατική

Ο αναγνώστης απλά διαβάζει ένα κείμενο όπως στον υπολογιστή του.

Έχει επιστημονικό υπόβαθρο

Βασίζεται σε αυστηρά μαθηματικά μοντέλα.

Είναι μοναδική

Λειτουργεί με ειδικά προσαρμοσμένους αλγορίθμους.

Είναι για όλους

Απευθύνεται σε αναγνώστες κάθε ηλικίας!

Πατήστε εδώ για να γνωρίσετε του συνεργάτες μας