Ο ρόλος του ματιού

  Αρχική/Μέθοδος R.A.D.A.R./Κέντρο Ανάγνωσης/Ο ρόλος του ματιού

 

rolos matiouΗ ανάγνωση αποτελεί μια εντατική διεργασία στην οποία το μάτι μετακινείται γρήγορα για την αφομοίωση του κειμένου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να μελετήσουμε την οπτική αντίληψη και τις κινήσεις του ματιού προκειμένου να κατανοήσουμε την αναγνωστική διαδικασία.

Ένας φυσιολογικός αναγνώστης μετακινεί τα μάτια του καθώς διαβάζει κάθε τέταρτο του δευτερολέπτου (κατά μέσο όρο). Για όσο διάστημα το βλέμμα είναι προσηλωμένο, η πληροφορία αντλείται από το κείμενο και επεξεργάζεται από τον εγκέφαλο. Ο μέσος χρόνος εστίασης, δηλαδή προσήλωσης του βλέμματος σε ένα σημείο, είναι 250-300χιλ. του δευτερολέπτου και η μέση απόσταση που διανύει το μάτι μεταξύ δύο εστιάσεων (σακκαδικό διάστημα) είναι 7-9 χαρακτήρες. Οι κινήσεις προς τα πίσω (αγγλ. regressions) αποτελούν περίπου το 10-15% του ολικού χρόνου για έναν φυσιολογικό αναγνώστη.

Πρόσφατα οι ερευνητές άρχισαν να μελετούν το οπτικό μονοπάτι ως μια ακριβή αποτύπωση της γνωστικής επεξεργασίας κατά την ανάγνωση.

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες - αποδεδειγμένα πλέον από την διεθνή βιβλιογραφία- δεν οφείλονται σε προβλήματα των ματιών. Όμως, μεσώ των κινήσεων του ματιού πάνω στο κείμενο μπορούμε να παρατηρήσουμε μοτίβα και συμπεριφορές που διαφοροποιούν ένα τυπικό αναγνώστη από ένα αναγνώστη που έχει κάποια αναγνωστική δυσκολία. Αυτό ακριβώς είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της Μεθόδου R.A.D.A.R. Με το RADAR μπορούμε να περιγράψουμε πλήρως την αναγνωστική διαδικασία χρησιμοποιώντας πάνω από 25 αναπαράξιμες παραμέτρους έτσι ώστε να δούμε με λεπτομερώς που δυσκολεύτηκε ο αναγνώστης και να βοηθήσουμε τον ειδικό να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης.